Přeskočit na obsah

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OCHRANA SOUKROMÍ (gdpr)

Seznamovací služba Pojďrandit poskytovaná na internetových stránkách www.pojdrandit.cz, zastoupená (správcem) Jitka Zelinková IČO: 21372225, zpracovala na základě nařízení Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) zásady pro nakládání s těmito údaji. Zásady o zpracování osobních údajů poskytují informace o tom, jaké osobní údaje jsou o fyzických osobách zpracovávány při poskytování našich služeb, k jakým účelům a jak dlouho naše společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Zásady jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). 

Zákazníkem/ klientem se rozumí osoba, která na našich stránkách provedla rezervaci a nebo poskytla své údaje. Vždy vyžadujeme jen minimum osobních dat, které slouží pro účely služeb, které poskytujeme. Každý, kdo na našem webu provedl rezervaci, může kdykoli zažádat e-mailem o vymazání svých údajů.

Zpracovávané osobní údaje

V evidenci rezervací zpracováváme osobní údaje v rozsahu telefon, e-mail, jméno, příjmení, pohlaví v rámci výběru vstupenky, rok narození, údaj o ceně, dále pak náhodně přidělená přezdívka, datum a čas provedení rezervace. Tyto údaje jsou nutné ke zpracování rezervace, tzn. plnění smlouvy.  Stejné údaje zpracováváme při zakoupení dárkového poukazu a to z technických důvodů a pro uskutečnění objednávky dárkového poukazu.

K čemu slouží vaše osobní údaje

Telefon

Telefon slouží pro případ, kdy potřebujeme rychle kontaktovat ve věci zařazení na akci, organizačních změn týkajících se akce, na kterou jste přihlášeni atd. Více než telefonní kontakt využíváme e-mail. Pokud si to situace vyžaduje, voláme, pokud stačí textová zpráva, posíláme SMS zprávu. Telefon využíváme i pro případné nutné upřesnění požadavku pro dárkový poukaz- jiné datum platnosti, doplnění jména obdarovaného.

E-mail

Ke komunikaci používáme většinou e-mail. Na e-mail dostaneš všechny potvrzující zprávy týkající se rezervace, platby, upozornění na blížící se termín, vyhodnocení. E-mail využíváme při komunikaci ohledně tvých rezervací, pokud vzniknou nejasnosti, pokud si přeješ rezervaci zrušit, nebo pokud máš dotazy a také pro případnou zpětnou vazbu. Na základě pravidel speed datingu sdílíme e-mail s klienty, se kterými jste měli vzájemnou shodu. Předání osobního kontaktu (e-mail) je podstatou poskytované služby. E-mail využíváme i pro případné nutného upřesnění požadavku pro dárkový poukaz- jiné datum platnosti, doplnění jména obdarovaného. E-mailovou adresu také použije v případě, že nás zajímá zpětná vazba na naše akce a také v případě žádosti o recenze.

Křestní jméno a příjmení

Slouží nám především jako rozlišující a kontrolní údaj správně zadaného pohlaví. Slouží při komunikaci.

Pohlaví

Z podstat poskytovaných seznamovacích služeb se snažíme na akcích zajistit stejný počet mužů a žen a z toho důvodu potřebujeme znát pohlaví klienta. U dárkového poukazu je nutné znát pohlaví pro zachování procesu objednávky, na který navazuje unikátní kód dárkového poukazu a dále u kupujícího pro technické zachování procesu objednávky.

Rok narození

Pořádané akce mají uvedenou věkovou kategorii, z toho důvodu je nutné uvádět rok narození.

Uvedené údaje, je možné změnit, pokud potřebuješ opravit telefonní číslo nebo chceš poskytnout jinou e-mailovou adresu. Pro tyto účely nás prosím kontaktuj pouze e-mailem. U dárkového poukazu je nutné znát rok narození pro technické zachování procesu objednávky.

Jaké další údaje zpracováváme

Vytvořením rezervace je každému přidělen variabilní symbol a slouží pro identifikaci platby. Připsáním uhrazeného účastnického poplatku na náš účet zpracujeme číslo tvého účtu, které je dále využito jen v případě, že je poplatek z nějakého důvodu (například nekonání z akce) vracen zpět.

Dále na základně platební brány Pays.cz, nám vzniká nárok na náhled platby v rámci objednávky termínu akce nebo již zmíněnému vrácení platby zpět na bankovní účet.

Zpracováváme údaje tvoji volbu odevzdanou při seznamovací akci (volbu, s kým se chceš seznámit). Tyto výsledky zpravidla odevzdáváš na papírovém formuláři.

Účastníkům akce je předávám kontakt (e-mailová adresa) v případě, že došlo k oboustranné shodě. Souhlas ke shodě je tebou odevzdáván na vyplněném formuláři.

V případě, že nám zašleš svoji recenzi, máme právo ji anonymně zveřejnit.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a budeme je uchovávat maximálně po dobu 3 let.

Právo na vymazání osobních údajů

Máš právo na vymazání svých osobních údajů a to bez udání bližšího důvodu, stejně tak kupující dárkového poukazu.

Využívání souborů cookies

Náš web využívá soubory cookies. Využíváme Funkční / Nutné soubory cookies a z tohoto důvodu se nevyžaduje souhlas klienta. Funkční cookies/ nutné jsou malé datové soubory nezbytné pro správnou funkci stránek. Funkční/ nutné cookies pomáhají k lepší funkčnosti a používání. Také náš web využívá další soubory cookies a to Statistiky, Marketing a Preferenční cookies. Detailnější popis je uveden v aplikaci/okně Cookiebot a svůj souhlas nebo nesouhlas můžete kdykoliv změnit prostřednictvím ikony na webové stránce vlevo dole dle pokynů Zásady EU. Ochrana osobních údajů.

Automatizované rozhodování a profilování

Při své práci nepoužíváme metody automatizovaného rozhodování ani profilování klientů.

Závěr

Vyplněním a odesláním objednávkového webového formuláře nebo jiného příslušného formuláře a zaškrtnutím políčka odeslat objednávku, souhlasíš s pravidly a potvrzuješ, že jsi seznámen/na s pravidly ochrany osobních údajů, že s nimi souhlasíš v celém jejich rozsahu.

Uvedený správce osobních údajů je oprávněn tato pravidla měnit a poté je zveřejnit. V případě otázek se prosím obracej na naši e-mailovou adresu info@pojdrandit.cz